Truyện Sắc Màu – Cuộc Đối Đầu Phòng Sex Giữa Hàn Quốc Và Nga (2017)

Truyện Sắc Màu – Cuộc Đối Đầu Phòng Sex Giữa Hàn Quốc Và Nga (2017)
Color Story – Sex Room Confrontation between Korea and Russia (2017)