RAS-0139 – Lễ Hội Tri Ân Người Hâm Mộ Nam Thần Tượng Hoàng Gia (2021)

RAS-0139 – Lễ Hội Tri Ân Người Hâm Mộ Nam Thần Tượng Hoàng Gia – Xiao Yeye, Yuli, Ranako (2021)