Ở Thượng Hải Không Cô Đơn (2021)

Shanghai is not Alone (2021)
Ở Thượng Hải Không Cô Đơn (2021)