Nam Diễn Viên Tân Binh Quyến Rũ Chỉ Muốn Che Mặt (2013)

Nam Diễn Viên Tân Binh Quyến Rũ Chỉ Muốn Che Mặt (2013)
A Glamorous Rookie Actor Who Wants To Cover Only His Face (2013)