Một Người Phụ Nữ Trên Bãi Biển Tây Ban Nha Bị Bàn Tay Thô Bá Làm Mù (2017)

Một Người Phụ Nữ Trên Bãi Biển Tây Ban Nha Bị Bàn Tay Thô Bá Làm Mù (2017)
A Woman On A Spanish Beach Who is Blinded By Rough Hands (2017)