HPP-0015 – Khám Phá Thị Trấn Gốc Ớt Nakamura (2021)

HPP-0015 – Khám Phá Thị Trấn Gốc Ớt Nakamura (2021)

HPP-0015 – Exploring the Flower of Chili Original Town Nakamura (2021)