Chương Trình Thực Tế Trung Quốc và Nhật Bản 3 – Part 2 (2021)

Chương Trình Thực Tế Trung Quốc và Nhật Bản 3 (2021)

Chinese vs Japanese Reality Show 3 (2021)