Chương Trình Thực Tế Trung Quốc và Nhật Bản 1 – Part 2 (2021)

Chương Trình Thực Tế Trung Quốc và Nhật Bản 1 (2021)

Chinese vs Japanese Reality Show 1 (2021)