Câu Chuyện Sắc Màu Cuộc Tình Của Những Cô Gái Karaoke (2017)

Câu Chuyện Sắc Màu Cuộc Tình Của Những Cô Gái Karaoke (2017)
A Colorful Story A Bout of Karaoke Girls (2017)